Czy mając wsparcie merytoryczne w pozyskaniu finansowania przez NC rozważyliby taką opcję? NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z BADANIA RYNKU

2012.02.14

Perspektywy dla rynku NewConnect wśród przedsiębiorstw small biznes

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Opis projektu

Najważniejsze:

Celem projektu było poznanie opinii właścicieli firm small biznes wobec rynku NewConnect.
Badanie zrealizowane zostało przez 4P research mix we współpracy z CubeRoot.

Metoda:

Wywiady internetowe wypełniane samodzielnie (CAWI).

Badana populacja:

•losowa próba mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających od 0 do 49 osób z terenu całej Polski;
•respondenci to osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele firm, prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy generalni i  zarządzający;

Wielkość próby:

N=451

Czas realizacji:

1- 18 września  2011.
 
 

W jakim stopniu przedsiębiorcy znają zasady funkcjonowania rynku kapitałowego – NewConnect, GPW?

24% badanych przedsiębiorców twierdzi, że dobrze zna zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, 48% że słabo, a 28% -nie ma w tej sprawie zdania. Wśród właścicieli firm małych (10-49 zatrudnionych) mniej jest niezdecydowanych (23%), więcej  dobrze zorientowanych (26%) i więcej słabo zorientowaych (51%)

Czy mając wsparcie merytoryczne w pozyskaniu finansowania przez NC (szkolenie/doradztwo) rozważyliby taką opcję?

50% przedsiębiorców mając zapewnione wsparcie merytorczne w pozyskaniu dofinansowania np. w postaci szkolenia bądź doradztwa chętnie rozważyłoby taką opcje. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników odsetek ten jest jeszcze wyższy, aż 55% właścicieli takich firm rozważyłoby taka opcję. 
 
 

Jakiego rodzaju wsparcia merytorycznego oczekują przedsiębiorcy:

Najczęstszą oczekiwaną formą wsparcia merytorycznego, która ułatwiłaby przedsiębiorcom rozważenie wejścia na NC jest doradztwo w calym procesie pozyskania finansowania – 64% zapytanych przedsiębiorców własnie takie doradztwo uważa za najważniejsze. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przedsiębiorstwach zatrudniających od 9 do 49 osób – w ich przypadku na pierwszym miejscu wśród oczekiwań są szkolenia informujące kompleksowo o wszystkich aspektach wejścia na NC – aż 76% wskazań.
 

Aktualności

Newsletter 7 - zmiany w roku 2019

2020.01.02

Newsletter
Plik do pobrania

Prezentacja - Nowe obowiązki emitentów NewConnect - MAR

2016.12.30

Prezentacja
Plik do pobrania

Newsletter 6 - podsumowanie 2015 roku

2015.12.31

Newsletter
Plik do pobrania