Zespół

Mariusz Staszak - prezes zarządu Finanse Format sp. z o.o. swoją karierę zawodową w finansach rozpoczął w 1993 roku jako makler papierów wartościowych (licencja nr 328) w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Domu Maklerskiego Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. w Poznaniu. W podmiocie tym zdobył duże doświadczenie w obszarze zarządzania, był jednym z autorów nowoczesnej oferty produktowej domu maklerskiego, a także strategii jego działania. Następnie do 2008 roku był dyrektorem oddziałów takich banków jak: PeKaO S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. Przez  ostatnie lata pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego w firmie inwestycyjnej działającej na rynku kapitałowym. Od kilkunastu lat członek wielu rad nadzorczych, w tym także spółek giełdowych. Mariusz Staszak jest autorem dwóch książek poświęconych problematyce rynku kapitałowego, a także licznych publikacji prasowych w tym zakresie. Był współautorem pierwszego w Polsce periodyku poświęconego rynkowi kapitałowemu „Trend”. Jest również inwestorem kwalifikowanym, wpisanym na listę inwestorów kwalifikowanych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiada także Certyfikat Doradcy w  Alternatywnym Systemie Obrotu nr 165/2012.

Kluczowe osoby

Dariusz Kasperek – makler papierów wartościowych nr licencji 414, swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w CBM Pekao S.A.  jako makler papierów wartościowych obsługując klientów rynku wtórnego i sprzedał jednostek funduszu inwestycyjnego Pionieer. Następnie pracował w Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego, obsługując  klientów rynku wtórnego i  sprzedaż jednostek funduszy  inwestycyjnych a później pełnił rolę koordynatora zespołu sprzedawców i  rozliczania sesji giełdowych. Zespół Rynku Pierwotnego  – tworzył procedury obsługi spółek z narodowego programu powszechnej prywatyzacji zwiazane z  wydawaniem akcji uprawnionym, ewidencję akcji i obrotem jak również szkoleniami dla uprawnionych,  Sekcja Operacji Giełdowych – pełnił rolę maklera giełdowego i maklera giełdowego-specjalisty. Kolejne miejsce zatrudnienia  to firma ARAM sp. z o.o  – zespół zajmujący się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla biur maklerskich. Posiada także Certyfikat Doradcy w  Alternatywnym Systemie Obrotu nr 5/2013.

Kamil Adamiec - specjalista z wieloletnim doświadczeniem w biurze maklerskim międzynarodowej instytucji finansowej. Główne kompetencje obejmują obszar rynku kapitałowego oraz analiz oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na początku kariery zawodowej związany z Biurem Maklerskim Banku DnB NORD Polska S.A. Od 2012 roku w ramach biura kierował zespołem zajmującym się doradztwem dla emitentów w zakresie rynku kapitałowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektów IPO i SPO na rynku regulowanym GPW, private placement akcji w ramach rynku NewConnect oraz emisji obligacji w tym notowanych na rynku Catalyst. W ramach zespołu przygotowywał ponadto programy buy back'u oraz programy lojalnościowe dla kadry menadżerskiej oparte o akcje. Wspomagał spółki w wypełnianiu obowiązków informacyjnych na GPW i NewConnect oraz przestrzeganiu zasad Corporate Governace. Posiada Certyfikat Doradcy w ASO (nr certyfikatu 10/2011). Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i rachunkowość.

 

Nasi partnerzy biznesowi 
 
4 Audyt Sp. z o.o.                                                                                           http://www.4audyt.pl/
 
4 AUDYT sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków podatkowych, obejmujące w szczególności badania oraz przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych tak według polskiego prawa bilansowego, jak również według standardów międzynarodowych: MSR/MSSF, US GAAP, HB II.

Aktualności

Newsletter 7 - zmiany w roku 2019

2020.01.02

Newsletter
Plik do pobrania

Prezentacja - Nowe obowiązki emitentów NewConnect - MAR

2016.12.30

Prezentacja
Plik do pobrania

Newsletter 6 - podsumowanie 2015 roku

2015.12.31

Newsletter
Plik do pobrania