Organy spółki

 

1. Zgromadzenie Wspólników:

Udziałowcami spółki są: Mariusz Staszak i Ziemowit Staszak

2. Zarząd:

Prezes Zarządu - Mariusz Staszak

Mariusz Staszak - prezes zarządu Finanse Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją karierę zawodową w finansach rozpoczął w 1993 roku jako makler papierów wartościowych (licencja nr 328) w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Domu Maklerskiego Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. w Poznaniu. W podmiocie tym zdobył duże doświadczenie w obszarze zarządzania, był jednym z autorów nowoczesnej oferty produktowej domu maklerskiego, a także strategii jego działania. Następnie do 2008 roku był dyrektorem oddziałów takich banków jak PeKaO S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A. Przez trzy ostatnie lata pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego w firmie inwestycyjnej działającej na rynku kapitałowym. Od kilkunastu lat członek wielu rad nadzorczych, w tym także spółek giełdowych.

Mariusz Staszak jest autorem dwóch książek poświęconych problematyce rynku kapitałowego, a także licznych publikacji prasowych w tym zakresie. Był współautorem pierwszego w Polsce periodyku poświęconego rynkowi kapitałowemu „Trend”. Jest także inwestorem kwalifikowanym, wpisanym na listę inwestorów kwalifikowanych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiada także Certyfikat Doradcy w  Alternatywnym Systemie Obrotu.

Aktualności

Newsletter 7 - zmiany w roku 2019

2020.01.02

Newsletter
Plik do pobrania

Prezentacja - Nowe obowiązki emitentów NewConnect - MAR

2016.12.30

Prezentacja
Plik do pobrania

Newsletter 6 - podsumowanie 2015 roku

2015.12.31

Newsletter
Plik do pobrania